Kiropraktik


Kiropraktik är en manuell behandlingsform av framförallt rygg och ledbesvär. Man bör dock komma ihåg att när man behandlar lederna så påverkar detta hela kroppen och nervsystemet, vilket ofta leder till att man upplever att övriga kroppsfunktioner också förbättras.


Ordet Kiropraktor har sitt ursprung i grekiskan, Chiro för hand och praktos för att göra.

Kiropraktiken upptäcktes/uppfanns av Daniel David Palmer i USA 1895. Sedermera kom hans son B. J. Palmer att utveckla kiropraktiken under början av 1900-talet.


Målet med kiropraktisk behandling är att genom att behandla ryggrad och leder normalisera nervsystemets funktion, och därigenom ge kroppen förutsättningar att självläka och hålla sig frisk.


Kiropraktik var länge, och är fortfarande ofta, förknippat med ett behandlingssätt som bl.a. resulterar i det klassiska knaket.

Under 1960-talet utvecklades en mer precis och mjukare teknik – Activator Method. Denna teknik använder ett speciellt instrument, en Aktivator vilken ger en väldigt snabb och väl avvägd stöt in i leden för att uppnå önskat resultat.


Kiropraktik kan vara en lämplig behandlingsform bl.a. vid besvär med: nackvärk, ländryggssmärtor, whiplashskador, huvudvärk, värk i knän, hand- och fotleder, ischias, diskproblem, värk i axlarna, bäckensmärtor, käkledssmärtor.

© Kai Zetterström 2012. E-post kaizetter@gmail.com

TIDSBOKNING: 042-12 48 28, 0705-15 48 28

Boka tid direkt:

042-12 48 28

0705-15 48 28

kiropraktor, kiropraktik, Helsingborg, Kai Zetterström, Behandling, nackvärk, ländryggssmärtor, whiplashskador, huvudvärk, värk i knän, hand- och fotleder, ischias, diskproblem, värk i axlarna, bäckensmärtor, käkledssmärtor, aktivator, aktivatormetoden, activator